University of Turku

Turku Ülikooli raamatukogu renoveeriti, sealhulgas materjalide ruumid.

2010. aastal oli Turku Ülikooli raamatukogul kampusel veel 17 harukogu, kuid tänapäeval on see arv kahanenud kuueni. Nii uusehitisi kui ka renoveerimist oli vaja ruumide ajakohastamiseks. 

Quantumi raamatukogu hooajaliste väljaannete jaoks leiti ruumi, ühendades kaks varem kitsast hoiuruumi. Teutori raamatukogu asub endises jalatsivabrikus. 

Nii Quantum kui ka Teutori raamatukogude ruumide jaoks valiti liigutatavad riiulid, et maksimeerida põrandapinna kasutamist. Keskmiselt mahutavad liigutatavad riiulid poolteist korda rohkem materjali kui fikseeritud riiulid. Riiulitele saab lisada ka sahtleid. 

Teutori raamatukogu on avalik ruum, seega arvestati liigutatavate riiulite valimisel ka esteetikaga. 

Quantumi raamatukogu eesmärk oli olla kasutajasõbralik ja kliendisõbralik. Põrandal olevaid rööpaid on vaevu märgata. 

Quantumi raamatukogu on loodud lihtsasti kasutatavaks ja kliendisõbralikuks. Põrandal olevad rööpad on napilt nähtavad. 

We ensure that our used pallet racking and shelving systems will perform like a new set of industrial units — but at a lower cost. Ask for a quote and consult with one of our warehouse professionals to determine the perfect storage system for your specific space

Ask for a quote

Turun Hylly- ja Trukkitalo Oy © 2024